Üniversitemizin Proje Destek ve Koordinasyon Merkezi proje sahiplerine ve proje hazırlayacak öğrencilerimize proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verme, açık çağrıları duyurma, proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirme amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenler. Merkezimiz aşağıda belirtilen iş/işlemleri yürütür.

- Yararlanıcıların kendi alanlarında kalkınmaya destek olacak projeler hazırlamalarını/yürütmelerini desteklemek,

-Proje başvuruları konusunda birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

-Proje paydaşları ile işbirliği kurmak ve güçlendirmek,

-KİYÜ'de hazırlanmış projelerin tanıtım bilgilerini duyurma,

-Tüm akademik birimlere proje desteği ve çalışma eşgüdümünü konusunda destek olma,

-Açık çağrıların takibini  sitemizde güncel olarak yayınlama 

Son Güncelleme: 2015-04-14 13:09:18
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019