MİSYONUMUZ

Misyonumuz

Üniversitemizde,

• Desteklenen bilimsel araştırma proje sayısını ve destek miktarını artırarak bilginin üretimine ve yayılmasına destek sağlamak,

• Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,

• Mevcut araştırma alt yapısının desteklenmesi ve bu altyapının verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak,

• Bilimsel araştırmalar için ayrılan mali kaynağı doğru, etkin ve adil yönetmek,

• Disiplinler arası, ulusal-uluslararası ve sektör-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi

• Araştırmacıların başarılarını artıracak, akademik yaşamlarını kolaylaştıracak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunacak önlemleri almak.

 

Son Güncelleme: 2019-05-22 14:23:44
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022